QUÈ SOM

El Cercle d’Estudis sobre Innovació és un fòrum de reflexió i debat on analitzar les condicions en què es desenvolupen els projectes d’innovació, entesos com aquelles iniciatives que, gràcies a l’aplicació de coneixements, permeten millorar els béns, serveis i entorns que utilitzem els ciutadans.

PeR QUè ACTUeM

Partim de la premissa que la innovació constituix un factor clau per millorar la qualitat de vida de les persones, al posar a la seua disposició productes adaptats a les seues necessitats, característiques i preferències, i afavorir la seua seguretat, salut, accessibilitat, facilitat d’ús, rendiment, confort o satisfacció. I és, al mateix temps, la millor via per incrementar la capacitat econòmica de la nostra comunitat i els seus ciutadans, a l’augmentar el valor de la seua producció i la riquesa que es distribueix en forma de beneficis i salaris, a més de la qualitat dels serveis públics que gaudim gràcies als impostos que graven la producció i el consum.

Mitjançant l’anàlisi de les condicions en què es desenvolupen els processos d’innovació a la Comunitat Valenciana, aspirem que convergeixen les visions de tots els agents que hi intervenen com a parts d’un mateix ecosistema, amb el propòsit últim d’identificar i proposar conjunta i consensuadament solucions (polítiques, programes, accions, prioritats, instruments, etc.) que optimitzen les iniciatives que es desenvolupen.

Considerem que un pla d’acció per la innovació ha d’incloure, entre altres aspectes, elements de prospectiva política, mediambiental, econòmica, social i tecnològica. Ha de planificar a llarg termini, ha de contenir un pla d’inversions en infraestructures i equipament, ha de comprendre la cultura, situació i bagatge de la població en tota la seua diversitat, de les universitats, dels centres públics d’investigació, dels centres tecnològics i de la resta d’agents, entitats i institucions, així com el potencial i capacitat d’el teixit empresarial per assimilar-los.

Pots llegir més sobre el nostre propòsit en la presentació del Cercle d’Estudis sobre Innovació.

QUI FORMA PART

El Cercle està impulsat pel Grup Promotor, un conjunt de professionals independents i compromesos amb el progrés social i l’increment de la qualitat de vida sostenible.

Addicionalment, l’Equip de Debat està format per representants dels agents, entitats i institucions que conformen el Sistema d’Innovació Valencià, i per representants de les Associacions de Ciutadans de la Comunitat Valenciana.

Llegix més sobre els integrants.

QUÈ ACTIVITATS DESENVOLUPEM

El Cercle d’Estudis sobre Innovació analitzarà el Sistema Valencià d’Innovació des d’una perspectiva holística, integrant les diferents visions que coexistixen a la Comunitat Valenciana, i actuarà de forma sistèmica i sistemàtica, avançant-se als canvis en els entorns i acompanyant-los en la seua evolució.

Amb eixe propòsit hem dissenyat un extens programa de debats en el que participaran membres destacats del Sistema Valencià d’Innovació i de les associacions més representatives de la societat valenciana.

Llegix més sobre les activitats.

Logo del Círculo

© Círculo de Estudios sobre Innovación 2021

NEWSLETTER

Deixa'ns les teues dades per a mantenir-te al dia sobre les nostres activitats: