PROGRAMA DE DEBATS

Com a primer programa de treball, es desenvoluparà un Programa de Debats estructurat en tres parts.

La primera analitzarà aspectes generals relatius a la innovació, a les circumstàncies que l’afecten i a les conseqüències que es deriven d’ella (debats 1 a 12).

La segona se centrarà en els agents, infraestructures, institucions, polítiques, programes i instruments que componen i determinen el funcionament del Sistema Valencià d’Innovació (debats 13 a 29).

I l’última, a partir de les conclusions que es desprenguen dels debats anteriors, exposarà les principals idees proposades per a millorar la innovació que es desenvolupa a la Comunitat Valenciana.

Aquesta és la relació de debats que integren aquest Programa:

 1. La innovació i la seua importància social. La innovació com a política horitzontal per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana.
 2. Factors polítics, econòmics, socials, tecnològics, ambientals i legals que influeixen en la innovació de la Comunitat Valenciana.
 3. Límits ètics de la innovació.
 4. Vies perquè la innovació contribuïsca a millorar la qualitat de vida de les persones. La innovació social i la innovació empresarial.
 5. La cultura de la innovació i fórmules per a millorar-la.
 6. Les tecnologies habilitadores, la indústria 4.0, l’evolució dels models de negoci i els canvis en l’àmbit del treball.
 7. La innovació de béns i la innovació de serveis.
 8. Innovació i disseny.
 9. L’ecoinnovació.
 10. La innovació col·laborativa.
 11. La innovació i la diversitat funcional.
 12. La innovació i la despoblació.
 13. Els sistemes d’innovació. El Sistema Valencià d’Innovació.
 14. Les ciutats creatives i altres fórmules no convencionals per a promoure la innovació.
 15. Les universitats i els organismes públics d’investigació i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana.
 16. Els instituts tecnològics i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana.
 17. Les fundacions sanitàries i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana.
 18. Les iniciatives innovadores de les empreses a la Comunitat Valenciana.
 19. Importància de la demanda privada en la innovació a la Comunitat Valenciana.
 20. Importància de les compres públiques en la innovació a la Comunitat Valenciana.
 21. Els parcs científics i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana.
 22. Els centres europeus d’empreses innovadores (CEEI) i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana.
 23. Els business angels i les entitats financeres i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana.
 24. Les entitats de l’Administració Valenciana i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana.
 25. Les entitats de l’Administració General de l’Estat i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana.
 26. L’Administració de la Unió Europea i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana.
 27. Les polítiques d’innovació a la Comunitat Valenciana.
 28. Els programes i instruments per a la promoció de la innovació a la Comunitat Valenciana.
 29. Les metodologies d’innovació i l’oferta formativa i de serveis d’assessorament a la Comunitat Valenciana.
 30. Principals dèficits i oportunitats de millora en l’àmbit de la innovació a la Comunitat Valenciana.
Logo del Círculo

© Círculo de Estudios sobre Innovación 2021

NEWSLETTER

Deixa'ns les teues dades per a mantenir-te al dia sobre les nostres activitats: