ASSOCIACIÓ

Amb la finalitat d’afavorir la participació dels qui estan interessats en la innovació com a instrument al servei del progrés social i la qualitat de vida de les persones, el Cercle d’Estudis sobre Innovació ha adquirit la figura jurídica d’associació sense ànim de lucre.

Amb això, adopta la forma d’una organització democràtica i participada per igual per tots els agents que componen directament o indirectament el Sistema Valencià d’Innovació, una organització dissenyada al servei dels objectius que declara, fent patent la seua independència, solvència, pluralitat, neutralitat, compromís social, respecte i disposició a col·laborar amb altres entitats.

Durant la primera legislatura de l’associació, els càrrecs del seu òrgan de representació (Junta Directiva) estan ocupats per:

 • President: Sebastián Subirats Huerta.
 • Vicepresident: Rafael Juan Fernández.
 • Tresorera: Noelia Hernández Sánchez.
 • Secretari: Pedro Vera Luna.
 • Vocal 1: Amalia Diéguez Ramírez.
 • Vocal 2: Ana Carrau Mínguez.
 • Vocal 3: Anastasio Montero Argudo.
 • Vocal 4: Carlos Martínez Riera.
 • Vocal 5: Fernando Zárraga Quintana.
 • Vocal 6: Miguel Tito Malone.
 • Vocal 7: Paco Alonso Araújo.

Llig els estatuts de l’Associació.

Llig els avantatges d’associar-se.

Logo del Círculo

© Círculo de Estudios sobre Innovación 2021

NEWSLETTER

Deixa'ns les teues dades per a mantenir-te al dia sobre les nostres activitats: