QUÈ SOM

El Cercle d’Estudis sobre Innovació és un fòrum de trobada, reflexió i debat de persones interessades a analitzar les condicions en les quals es desenvolupen els processos d’innovació, entesos com aquelles iniciatives que, gràcies a l’aplicació de coneixements, permeten millorar els béns, serveis i entorns que utilitzem els ciutadans.

PeR QUè ACTUeM

Partim de la premissa que la innovació és un factor clau per a millorar la qualitat de vida de les persones, en posar a la seua disposició productes adaptats a les seues necessitats, característiques i preferències, i afavorir la seua seguretat, salut, accessibilitat, facilitat d’ús, rendiment, confort o satisfacció. I és, al mateix temps, la millor via per a incrementar la competitivitat i capacitat econòmica de la nostra comunitat i els seus ciutadans, en augmentar el valor de la seua producció i la riquesa que es distribueix en forma de beneficis i salaris, a més de la qualitat dels serveis públics de què gaudim gràcies als impostos que graven la producció i el consum.

A través de l’anàlisi de les condicions en les quals es desenvolupen els processos d’innovació a la Comunitat Valenciana, aspirem al fet que convergisquen les visions de tots els agents que intervenen en ells com a parts d’un mateix ecosistema, amb el propòsit últim d’identificar i proposar conjunta i consensuadament idees (sobre polítiques, programes, accions, prioritats, instruments, etc.) que optimitzen les iniciatives que es desenvolupen.

Al mateix temps, pretenem informar la ciutadania, instant-la a opinar de manera fonamentada sobre assumptes relatius a la investigació i la innovació, posant en relleu els seus efectes actuals i futurs sobre el seu benestar i qualitat de vida.

QUI FORMA PART

El Cercle està impulsat pel Grup Promotor, un conjunt de professionals independents i compromesos amb el progrés social i l’increment de la qualitat de vida sostenible.

Addicionalment, l’Equip de Debat està format per representants dels agents, entitats i institucions que conformen el Sistema d’Innovació Valencià, i per representants de les Associacions de Ciutadans de la Comunitat Valenciana.

Llegix més sobre els integrants.

QUÈ ACTIVITATS DESENVOLUPEM

El Cercle d’Estudis sobre Innovació, com a primer pla de treball, analitzarà diferents aspectes de la innovació i del Sistema Valencià d’Innovació. Amb això pretén que les persones que participen en aquesta anàlisi construïsquen una visió comuna i àmplia, al mateix temps que ajuden a difondre les conclusions que es generen en els diferents àmbits d’actuació de les entitats a les quals pertanyen.

Amb aqueix objectiu hem dissenyat un extens Programa de Debats en el qual intervindran membres destacats del Sistema Valencià d’Innovació i de les associacions més representatives de la societat valenciana.

Llegeix més sobre les activitats.

Logo del Círculo

© Círculo de Estudios sobre Innovación 2021

NEWSLETTER

Deixa'ns les teues dades per a mantenir-te al dia sobre les nostres activitats: